این کانال یک کانال مخصوص برای اموزش و فروش نقاشی است همه نقاشی های رنگ و روغن با۲۰/آف به فروش میرسند

قیمت:
محله: ایلام
راه ارتباطی: mahsa.mirzaie2016@yahoo.com