قالیشویی سجاد
(یکی از بزرگترین قالیشویی استان آ.ش)
(با بیش از ۲۷ سال سابقه کاری نمونه egt)
(مجهز به دستگاه های تمام اتوماتیک ومکانیزه)
تلفن های تماس:
۳۲۸۹۲۲۵۰
۳۲۸۲۶۵۹۵

قیمت: توافقی
محله: مایان کوی اطلس
راه ارتباطی: ۰۴۱۳۲۸۹۲۲۵۰