یک نفر خانم منشی آشنا به امور اداری و دفتری نیازمندیم

قیمت:
محله: تهرانپارس
راه ارتباطی: ۷۷۱۸۸۵۰۳