فاز 11 پرديس
ساخت کشور كوزو ترکیه
ساخته شده در ارتفاعات با ديد ابدى نزدیک به لواسان
بهره برداری از مترو در آینده ای نزدیک
در 14 طبقه 4 واحدي، 86 متري،2 خوابه

شما را به دیدن این فاز دعوت میکنیم

قیمت: 40/000/000 تومان
محله: پرديس
راه ارتباطی: 09124033321