دوره های آموزشی مزاج شناسی , حفظ الصحه و سبک زندگی سالم با اعطای گواهینامه از انجمن علمی طب سنتی ایران _ تنها مرکز معتبر در آموزش طب سنتی در ایران

قیمت: 550.000 تومان
محله: خوزستان _ آبادان _ احمدآباد , خیابان 12 فرعی , روبروی لین 4 اصلی , ساختمان سلامتکده آیات طب اروند
راه ارتباطی: 06153320200 _ 06153320205