‍ ?تخصصـي تـــرین ژورنـــال بافـتنـي ?

انواع بافــت هاے ترڪ❄️
ست آتلیـه، ست خانوادگــی، ست سیسمونــی ، شال و ڪلاه، انواع ژاڪت و …

آموزش بہ صورت حضوری
قبول ڪلیه ی سفارشــات

ارسال بہ سراسر ایران

از مدل ها دیدن نمیایید?
لینڪ ڪانال:

https://telegram.me/joinchat/DE1jcD_y4FiI-tmZBX41NA
https://telegram.me/joinchat/DE1jcD_y4FiI-tmZBX41NA
https://telegram.me/joinchat/DE1jcD_y4FiI-tmZBX41NA

قیمت:
محله: اسلام شهر
راه ارتباطی: 09355960860