آیا قبض موبایل شما ماهیانه بالای 50 تومان میشود؟؟
آیا درجستجوی راه حلی عالی برای کمتر شدن هزینه های خود هستید؟؟
با تضمین رضایت 100درصدی به ما بپوندید.
طرح همراه کارت اوپراتورهمراه اول بامزایای زیر
روزانه باپرداخت فقط1300تومان یعنی ماهیانه فقط40هزارتومان میتوانید مکالمه و پیامک نامحدود و بدون سقف بامشترکین دایمی عضو باشگاه داشته باشید.
دریافت کدUSSD بدون واسطه رایگان
درتماس بامشترکین اعتباری وخطوت ثابت 30درصد تخفیف دریافت کنید.
باماهمراه شویدوازخدمات بینظیرماکمال استفاده راکنید.

جهت پشتیبانی ومراحل فعال سازی لطفا باشماره زیر تماس برقرارکنید
09017499704
مشاوره رایگان در تلگرام.

قیمت:
محله: سراسرایران
راه ارتباطی: 09017499704