مركز مشاوره وخدمات روانشناختي اطلس
ارائه دهنده خدمات روانشناختي در زمينه هاي :
كودك ونوجوان
خانواده ، ازدواج، طلاق
تحصيلي واختلالات يادگيري
كودكان بيش فعال
نوروفيدبك وبيوفيدبك وtdcs در درمان اختلالات روانشناختي
ارزيابي و تست هوش، شخصيت و بيش فعالي با جديدترين شيوهاي ارزيابي
برگزاري كارگاه هاي روانشناختي
توان بخشي

اصفهان چهارراه گلدسته مجتمع گلديس ورودي سوم طبقه سوم واحد ٣٣٢
تلفن تماس ٣٢٢٠٧٠١٠
٠٩١٣٩٣٤٨٩٠٩

قیمت:
محله: اصفهان چهارراه گلدسته مجتمع گلديس ورودي سوم طبقه سوم واحد ٣٣٢
راه ارتباطی: 9139348909