به یک نفر خانم جهت نگهداری از سالمند زن تنها که کار زیادی ندارد در خانه خودش میباشد نیازمند یم

محل کرمان پارادیس شهرک ارتش
برای اطلاعات بیشتر اس دهید یا تلگرام مراجعه کنید
با تشکر

قیمت: توافقی
محله: پارادیس شهرک ارتش
راه ارتباطی: 09398719420