فروش 3 عدد دستگاه جوراب بافی با سیلندر 156
یک عدد چرخ سر دوز
یک عدد چرخ پس دوز ژاپنی
یک عدد قالب و میز اتو
دستگاهها کاملا سالم هستند با تضمین به فروش میرسد
قیمت دستگاه جوراببافی ها هرکدام یک میلیون و دویست هزار تومان
قیمت دستگاه سر دوز یک میلیون تومان
قیمت دستگاه یا چرخ پس دوز یک میلیون و سیصد هزار تومان
ضمناً آموزش به صورت رایگان انجام می شود.

قیمت: 1.200.000 تومان
محله: پایگاه هوایی - شهرک سهل آباد
راه ارتباطی: 09179364483