مرکز آموزش فن بیان سیمیای سخن؛ دوره ای برای بیان موثر و غلبه بر اضطراب و کم رویی تدارک دیده است که شما عزیزان می توانید در این دوره کلیدی ترین نکات بیان موثر و غلبه بر کم رویی هنگام سخنرانی را دریافت کنید.
زمان شروع دوره: دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰

قیمت:
محله: صادقیه
راه ارتباطی: 02144280568