کارت ویزیت الکترونیک پیامکی و USSD:نوع اول در بستر سیستم پیامکی مخابرات و بخش دوم در بستر USSD ارایه می گردد. کارت ویزیت پیامکی ، چنانچه فردی کد اختصاصی شما را به سامانه 10008590 پیامک کند، تمام اطلاعات کاری شما شامل خدمات، آدرس مغازه یا مجموعه، تلفن همراه، ثابت و..را در تلفن همراه خود دریافت خواهد کرد که این اطلاعات هر لحظه به وسیله تلفن همراه صاحب کسب و کار قابل ویرایش بوده و شماره تلفن ارسال کننده در باشگاه مشتریان ذخیره می شود.درکارت ویزیت USSDپنل اختصاصی به کسب و کار ها در بستر سرشماره *6655# فعال سازی می شود و کافی است مشتریان شما کد مخصوص کسب و کار شما را از این طریق وارد نمایند تا کلیه اطلاعات کاری شمابرایشان به نمایش درآید و تلفن مشتری نیز در باشکاه مشتریان شما اضافه گردد.
لینک عضویت در سایت :(عضویت در سایت رایگان می باشد)
کد معرف جهت عضویت در سایت: 1249834562
پس از عضویت در سایت می توانید کدهایcrm ,وussd را به مدت یکساعت جهت تست به صورت رایگان رزرو نمائید
آدرس ایمیل جهت مکاتبه:
inotiservices@gmail.com

قیمت:
محله: تهران
راه ارتباطی: inotiservices@gmail.com