فروش انواع سیم های افشان مسی المنیوم
دفترفروش:56454660
کارشناس فروش:09126867362

قیمت: noorasaa.tabligh1396@gmail.com
محله: شهر تهران
راه ارتباطی: 09126867362