فروش مرغ تازه به قیمت روز
سینه با کتف 17/200
سینه بدون استخوان 17/700
کتف و بال 9/300
ران با کمر 7/200
ران بدون کمر 7/800
ران بدون استخوان 17/200
ارسال رایگان در تهران 09354147059 شهرام اسلامی
زیر قیمت بازار

قیمت:
محله: تهران
راه ارتباطی: 09354147059