سلام کاردانی حسابداری مالی 26ساله اشنایی با کامپیوتر نرم افزار رافع اکسل به عنوان کار آموز در شرکت تمام وقت اماده ام

قیمت:
محله: زنجان
راه ارتباطی: 09386688125